Videokonsultasjon med klinisk ernæringsfysiolog

Videokonsultasjon med klinisk ernæringsfysiolog

 • Dekker hele Norge på nett
 • Enkel tilgang på klinisk ernæringsfysiolog
 • Dyktige veiledere med autorisasjon som helsepersonell
 • Ingen reisevei – oppfølging hjemmefra eller på jobb
 • Kort ventetid
 • God tid i konsultasjoner
 • Dekker hele Norge på nett

 

 • Enkel tilgang på klinisk ernæringsfysiolog

 

 • Dyktige veiledere med autorisasjon som helsepersonell

 

 • Ingen reisevei – oppfølging hjemmefra eller på jobb

 

 • Kort ventetid

 

 • God tid i konsultasjoner

 

Ønsker du å møte opp fysisk?

Klinikk spesialisert på kosthold – Sentralt i Oslo

Nye og flotte lokaler ved Oslo tennisarena – hjemmebanen til Casper Ruud.

Vi hjelper utøvere, hobbymosjonister, og deg som ikke liker trening. Vi har lang erfaring med kostholdsveiledning for trening, vektnedgang, mageplager, og hjertehelse.

Ønsker du å møte opp fysisk?

Klinikk spesialisert på kosthold – Sentralt i Oslo

Nye og flotte lokaler ved Oslo tennisarena – hjemmebanen til Casper Ruud.

Vi hjelper utøvere, hobbymosjonister, og deg som ikke liker trening. Vi har lang erfaring med kostholdsveiledning for trening, vektnedgang, mageplager, og hjertehelse.

Våre kliniske ernæringsfysiologer

Våre kliniske ernæringsfysiologer

Katrine Pettersen

Mastergrad i klinisk ernæring (MSc) fra Universitetet i Oslo.

 

Bred kompetanse, med særlig interesse for vektnedgang og hjertehelse.

Sterk erfaring med idrettsernæring og mageplager.

Karoline Nilsen

Mastergrad i klinisk ernæring (MSc) fra Universitetet i Oslo.

 

Særlig interesse for graviditet og amming, samt spiseforstyrrelser. Sterk erfaring med vektnedgang og mageplager.

Christian Lyckander

Mastergrad i klinisk ernæring (MSc) fra Universitetet i Oslo.

 

Særlig interesse for kostholds for trening. Sterk erfaring med vektnedgang.

Helge A Felberg

Mastergrad i klinisk ernæring (MSc) fra ECU i Australia.

 

Daglig leder og fagansvarlig i Kostholdsendring AS.

Sterk erfaring fra flere ernæringsfaglige områder og kjente institusjoner som f eks NIH, NimiSunnaas sykehus, og NSF.

Hva trenger du hjelp med?

Hva trenger du hjelp med?

En klinisk ernæringsfysiolog kan hjelpe deg med en rekke sykdommer knyttet til ernæring, som er en av de største utfordringene i dagens helsevesen. Kunnskapen til kliniske ernæringsfysiologer om forebygging og behandling av disse tilstandene er kanskje den viktigste løsningen.

En klinisk ernæringsfysiolog kan hjelpe deg med en rekke sykdommer knyttet til ernæring, som er en av de største utfordringene i dagens helsevesen. Kunnskapen til kliniske ernæringsfysiologer om forebygging og behandling av disse tilstandene er kanskje den viktigste løsningen.

Vektnedgang

Mageplager

Hjertehelse

Kosthold for trening

Vektnedgang

Vektnedgang

Kostholdendringer du kan leve med.

Les mer
Mageplager

Mageplager

Fordøyelsesplager og sykdommer.

Les mer
Hjertehelse

Hjertehelse

Høyt kolesterol og metabolsk syndrom.

Les mer
Treningsernæring

Treningsernæring

Bedre treningsresultater og støtte ved rehabilitering.

Les mer

Hva er en klinisk ernæringsfysiolog?

En klinisk ernæringsfysiolog (ofte forkortet KEF) er spesialisert i å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer hos personer i alle aldre og livsfaser.

 

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel. Det vil si at den kun kan benyttes av personer som har fått godkjenning fra Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell. For å få dette kreves minst 5 års utdanning innen ernæring med spesialisering innen klinisk arbeid. Klinisk arbeid vil si behandling av pasienter.

 

I Norge tilbys denne utdanningen ved tre universiteter:

 

 • Universitetet i Oslo (integrert master i klinisk ernæring, 5 år)
 • Universitetet i Bergen (bachelor i human ernæring, 3 år + master i klinisk ernæring, 2 år)
 • Universitetet i Tromsø (bachelor i ernæring, 3 år + master i klinisk ernæring, 2 år)

 

Enkelte studier fra utlandet kan ved individuell vurdering også få godkjenning.

 

Kliniske ernæringsfysiologer tilegner seg gjennom utdanningsløpet avansert kunnskap om menneskekroppen. Studiet gir grundig innsikt i kroppens funksjon og sammensetning samt dens behov for næringsstoffer, både hos friske og syke. Deler av undervisningen foregår sammen med studentene ved medisinstudiet.

 

En klinisk utdanning har i tillegg kommunikasjon og samarbeid med pasienter i fokus og understreker viktigheten av å etablere tillit og ivareta god relasjon mellom pasient og behandler.

 

Annen kompetanse en klinisk ernæringsfysiolog innehar er å kritisk vurdere, formidle og omsette ernæringsinformasjon både til enkeltpersoner, annet helsepersonell, media osv. Ernæringsforskning er et ungt fagfelt der mye fremdeles er ukjent og ny forskning med tilhørende resultater stadig publiseres. En klinisk ernæringsfysiolog må derfor holde seg faglig oppdatert og kunne analysere og forholde seg kritisk til egen og andres forskning.

 

Hva er forskjellen på en klinisk ernæringsfysiolog og en ernæringsveileder?

Mange lurer på hva som er forskjellen på en klinisk ernæringsfysiolog og en ernæringsveileder, ernæringsekspert, ernæringskonsulent, kostholdsveileder osv. I Norge er klinisk ernæringsfysiolog den eneste beskyttede yrkestittelen innen ernæring. Det betyr at alle andre titler slik som ernæringsveileder, ernæringsekspert, ernæringskonsulent eller kostholdsveileder ikke er beskyttede titler og kan brukes av alle som ønsker det, uansett kvalifikasjoner. Dette er viktig å huske på når man søker informasjon og råd innen ernæring.

 

Det betyr likevel ikke at kliniske ernæringsfysiologer er de eneste med kompetanse innen ernæring. Personer med ikke-klinisk ernæringsutdannelse på bachelor- eller masternivå er ikke autorisert helsepersonell og kan ikke jobbe i spesialisthelsetjenesten, men kan likevel gi kostbasert veiledning til friske personer samt til syke dersom disse parallelt følges opp av lege.

 

Hva er forskjellen på en klinisk ernæringsfysiolog og en ernæringsfysiolog?

Tittelen «ernæringsfysiolog» er knyttet til tidligere grunnutdanning i generell ernæringslære ved Universitet i Oslo. Siste kull ved dette studiet ble uteksaminert i 1997. I 2016 ble det bestemt av Helse- og Omsorgsdepartementet at tittelen «ernæringsfysiolog» også skal være en beskyttet tittel forbeholdt personer med autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

 

Hva kan en klinisk ernæringsfysiolog hjelpe deg med?

En KEF har spesialkompetanse innen ernæring og kan gi tilpasset ernæringsbehandling til ulike pasientgrupper. Ernæringsfysiologen jobber ofte tverrfaglig som en del av et behandlingsteam med leger, sykepleiere og annet helsepersonell. På denne måten sikres pasienten et helhetlig fokus der ernæring får en viktig plass i behandlingsforløpet.

 

Klinisk ernæringsfysiolog kan jobbe med rådgivning og forebygging hos friske grupper:

 

 • Barn og unge
 • Eldre
 • Gravide
 • Idrettsutøvere
 • Veganere og vegetarianere

 

Eller de kan gi kostbehandling til pasienter med ulike diagnoser og tilstander:

 

 • Allergi, intoleranser
 • Cøliaki
 • Diabetes type 1 og type 2
 • Hjerte-/karsykdom
 • Irritabel tarmsyndrom (irritable bowel syndrome, IBS)
 • Lipidforstyrrelser
 • Nyresykdom
 • Overvekt / fedme
 • Sjeldne stoffskiftesykdommer
 • Spiseforstyrrelser
 • Underernæring

 

Ved mange av disse tilstandene vil ernæringsbehandling være en svært viktig del av behandlingen.

 

Hvor jobber kliniske ernæringsfysiologer?

 • Pasientbehandling
  • Sykehus
  • Fastlegetjenesten

 

 • Forebyggende arbeid
  • Kommunen (sykehjem, hjemmetjenesten, frisklivssentral, barnehage, helsestasjoner for barn og unge osv.)
  • Folkehelse- og forebyggingsarbeid (eks. rådgivning for helsemyndighetene, utvikling av informasjonsmateriell om kosthold og ernæring)
  • Rådgiver innen idrett, for eksempel hos Olympiatoppen

 

 • Privat sektor
  • Opplysningskontor
  • Legemiddelindustri
  • Egen praksis (veiledning, kurs og foredrag)

 

 • Forskning og undervisning

Hva er en klinisk ernæringsfysiolog?

En klinisk ernæringsfysiolog (ofte forkortet KEF) er spesialisert i å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer hos personer i alle aldre og livsfaser.

 

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel. Det vil si at den kun kan benyttes av personer som har fått godkjenning fra Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell. For å få dette kreves minst 5 års utdanning innen ernæring med spesialisering innen klinisk arbeid. Klinisk arbeid vil si behandling av pasienter.

 

I Norge tilbys denne utdanningen ved tre universiteter:

 

 • Universitetet i Oslo (integrert master i klinisk ernæring, 5 år)

 

 • Universitetet i Bergen (bachelor i human ernæring, 3 år + master i klinisk ernæring, 2 år)

 

 • Universitetet i Tromsø (bachelor i ernæring, 3 år + master i klinisk ernæring, 2 år)

 

Enkelte studier fra utlandet kan ved individuell vurdering også få godkjenning.

 

Kliniske ernæringsfysiologer tilegner seg gjennom utdanningsløpet avansert kunnskap om menneskekroppen. Studiet gir grundig innsikt i kroppens funksjon og sammensetning samt dens behov for næringsstoffer, både hos friske og syke. Deler av undervisningen foregår sammen med studentene ved medisinstudiet.

 

En klinisk utdanning har i tillegg kommunikasjon og samarbeid med pasienter i fokus og understreker viktigheten av å etablere tillit og ivareta god relasjon mellom pasient og behandler.

 

Annen kompetanse en klinisk ernæringsfysiolog innehar er å kritisk vurdere, formidle og omsette ernæringsinformasjon både til enkeltpersoner, annet helsepersonell, media osv. Ernæringsforskning er et ungt fagfelt der mye fremdeles er ukjent og ny forskning med tilhørende resultater stadig publiseres. En klinisk ernæringsfysiolog må derfor holde seg faglig oppdatert og kunne analysere og forholde seg kritisk til egen og andres forskning.

 

Hva er forskjellen på klinisk ernæringsfysiolog og ernæringsveileder?

Mange lurer på hva som er forskjellen på en klinisk ernæringsfysiolog og en ernæringsveileder, ernæringsekspert, ernæringskonsulent, kostholdsveileder osv. I Norge er klinisk ernæringsfysiolog den eneste beskyttede yrkestittelen innen ernæring. Det betyr at alle andre titler slik som ernæringsveileder, ernæringsekspert, ernæringskonsulent eller kostholdsveileder ikke er beskyttede titler og kan brukes av alle som ønsker det, uansett kvalifikasjoner. Dette er viktig å huske på når man søker informasjon og råd innen ernæring.

 

Det betyr likevel ikke at kliniske ernæringsfysiologer er de eneste med kompetanse innen ernæring. Personer med ikke-klinisk ernæringsutdannelse på bachelor- eller masternivå er ikke autorisert helsepersonell og kan ikke jobbe i spesialisthelsetjenesten, men kan likevel gi kostbasert veiledning til friske personer samt til syke dersom disse parallelt følges opp av lege.

 

Hva er forskjellen på klinisk ernæringsfysiolog og ernæringsfysiolog?

Tittelen «ernæringsfysiolog» er knyttet til tidligere grunnutdanning i generell ernæringslære ved Universitet i Oslo. Siste kull ved dette studiet ble uteksaminert i 1997. I 2016 ble det bestemt av Helse- og Omsorgsdepartementet at tittelen «ernæringsfysiolog» også skal være en beskyttet tittel forbeholdt personer med autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

 

Hva kan en klinisk ernæringsfysiolog hjelpe deg med?

En KEF har spesialkompetanse innen ernæring og kan gi tilpasset ernæringsbehandling til ulike pasientgrupper. Ernæringsfysiologen jobber ofte tverrfaglig som en del av et behandlingsteam med leger, sykepleiere og annet helsepersonell. På denne måten sikres pasienten et helhetlig fokus der ernæring får en viktig plass i behandlingsforløpet.

 

Klinisk ernæringsfysiolog kan jobbe med rådgivning og forebygging hos friske grupper:

 

 • Barn og unge
 • Eldre
 • Gravide
 • Idrettsutøvere
 • Veganere og vegetarianere

 

Eller de kan gi kostbehandling til pasienter med ulike diagnoser og tilstander:

 

 • Allergi, intoleranser
 • Cøliaki
 • Diabetes type 1 og type 2
 • Hjerte-/karsykdom
 • Irritabel tarmsyndrom (IBS)
 • Lipidforstyrrelser
 • Nyresykdom
 • Overvekt / fedme
 • Sjeldne stoffskiftesykdommer
 • Spiseforstyrrelser
 • Underernæring

 

Ved mange av disse tilstandene vil ernæringsbehandling være en svært viktig del av behandlingen.

 

Hvor jobber kliniske ernæringsfysiologer?

Pasientbehandling

 

 • Sykehus
 • Fastlegetjenesten

 

Forebyggende arbeid

 

 • Kommunen (sykehjem, hjemmetjenesten, frisklivssentral, barnehage, helsestasjoner for barn og unge osv.)

 

 • Folkehelse- og forebyggingsarbeid (eks. rådgivning for helsemyndighetene, utvikling av informasjonsmateriell om kosthold og ernæring)

 

 • Rådgiver innen idrett, for eksempel hos Olympiatoppen

 

Privat sektor

 

 • Opplysningskontor
 • Legemiddelindustri
 • Egen praksis (veiledning, kurs og foredrag)
 • Forskning og undervisning

Vi tilbyr

Videokonsultasjon  –  Enkel tilgang på klinisk ernæringsfysiolo

Dyktige veiledere  –  Endringer tilpasset deg og dine preferanser

Fleksibel kostholdsplan  –  En plan det går ann å følge

Foredrag  –  Digitalt og stedlig

Hvorfor er arbeidet til en klinisk ernæringsfysiolog viktig?

Sykdom relatert til ernæring er en av de største utfordringene i dagens helsevesen. Ikke-smittsomme sykdommer slik som hjerte-/karsykdom, kreft, diabetes og KOLS er de viktigste årsakene til tidlig død i store deler av verden, også i Norge. I tillegg lever vi stadig lenger, og flere av oss lever lenger med kronisk sykdom.

 

I Norge er ca. én tredjedel av innlagte pasienter på sykehus underernært eller i fare for å bli det. Underernæring fører til redusert livskvalitet samt økt sykelighet og risiko for tidlig død. Å få på plass god ernæringsbehandling på sykehus vil redusere liggetiden til pasientene og vil dermed være kostnadsbesparende. Samtidig trengs forebygging i den generelle befolkningen slik at færre utvikler livsstilssykdommer. Som eneste autoriserte helsepersonell blant ernæringsfaglig utdannede vil kliniske ernæringsfysiologer være svært viktige i dette arbeidet, både med forebygging og behandling.

Hvorfor er arbeidet til en klinisk ernæringsfysiolog viktig?

Sykdom relatert til ernæring er en av de største utfordringene i dagens helsevesen. Ikke-smittsomme sykdommer slik som hjerte-/karsykdom, kreft, diabetes og KOLS er de viktigste årsakene til tidlig død i store deler av verden, også i Norge. I tillegg lever vi stadig lenger, og flere av oss lever lenger med kronisk sykdom.

 

I Norge er ca. én tredjedel av innlagte pasienter på sykehus underernært eller i fare for å bli det. Underernæring fører til redusert livskvalitet samt økt sykelighet og risiko for tidlig død. Å få på plass god ernæringsbehandling på sykehus vil redusere liggetiden til pasientene og vil dermed være kostnadsbesparende. Samtidig trengs forebygging i den generelle befolkningen slik at færre utvikler livsstilssykdommer. Som eneste autoriserte helsepersonell blant ernæringsfaglig utdannede vil kliniske ernæringsfysiologer være svært viktige i dette arbeidet, både med forebygging og behandling.

Hvor mange kliniske ernæringsfysiologer i Norge?

I følge KEFF.no var det per 31.12.2020 685 kliniske ernæringsfysiologer ansatt i Norge. Helsedirektoratet sier det er behov for 1 årsverk per 10 000 innbygger i kommunene samt 1,5 årsverk per 100 sykehussenger for voksne og per 30 sykehussenger for barn.

Hvor mange kliniske ernæringsfysiologer i Norge?

I følge KEFF.no var det per 31.12.2020 685 kliniske ernæringsfysiologer ansatt i Norge. Helsedirektoratet sier det er behov for 1 årsverk per 10 000 innbygger i kommunene samt 1,5 årsverk per 100 sykehussenger for voksne og per 30 sykehussenger for barn.

Henvisning til klinisk ernæringsfysiolog

I spesialisthelsetjenesten kan man få henvisning fra lege til klinisk ernæringsfysiolog. Henvisning fra lege trengs ikke for å få hjelp hos private aktører slik som kostholdsendring.no.

 

Norske sykehus har refusjons- og finansieringsordninger for mange ulike helsetjenester, slik som fastlegetjenester, fysioterapitjenester, forebyggende helsetjenester og psykisk helsearbeid. Refusjon gis også for behandling hos kliniske ernæringsfysiologer ved noen tilstander, deriblant fordøyelsessykdommer, sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel og underernæring.

 

Det finnes dog per dags dato ingen slik ordning for andre tilstander slik som overvekt/fedme og heller ikke for privatpraktiserende kliniske ernæringsfysiologer. Det betyr at sykehus og klinikker fremdeles ikke får refusjon eller egenandel for mye av arbeidet KEF’ene gjør, og arbeidskraften blir dermed dyrere. Dette er svært uheldig i og med at samfunnet sårt trenger denne kompetansen. Det betyr også at pasienten må betale fullpris for time hos klinisk ernæringsfysiolog, noe som bidrar til sosiale forskjeller. Vi håper dermed at staten får på plass en bredere refusjonsordning i fremtiden slik at behandling hos klinisk ernæringsfysiolog kan være tilgjengelig for alle som trenger det.

Henvisning til klinisk ernæringsfysiolog

I spesialisthelsetjenesten kan man få henvisning fra lege til klinisk ernæringsfysiolog. Henvisning fra lege trengs ikke for å få hjelp hos private aktører slik som kostholdsendring.no.

Norske sykehus har refusjons- og finansieringsordninger for mange ulike helsetjenester, slik som fastlegetjenester, fysioterapitjenester, forebyggende helsetjenester og psykisk helsearbeid. Refusjon gis også for behandling hos kliniske ernæringsfysiologer ved noen tilstander, deriblant fordøyelsessykdommer, sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel og underernæring.

Det finnes dog per dags dato ingen slik ordning for andre tilstander slik som overvekt/fedme og heller ikke for privatpraktiserende kliniske ernæringsfysiologer. Det betyr at sykehus og klinikker fremdeles ikke får refusjon eller egenandel for mye av arbeidet KEF’ene gjør, og arbeidskraften blir dermed dyrere. Dette er svært uheldig i og med at samfunnet sårt trenger denne kompetansen. Det betyr også at pasienten må betale fullpris for time hos klinisk ernæringsfysiolog, noe som bidrar til sosiale forskjeller. Vi håper dermed at staten får på plass en bredere refusjonsordning i fremtiden slik at behandling hos klinisk ernæringsfysiolog kan være tilgjengelig for alle som trenger det.

Klinisk ernæringsfysiolog på nett

Det er langt ifra alle kommuner som oppfyller behovet om 1 klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 innbygger, og ernæringskompetansen sentreres gjerne rundt de større byene i landet. I tillegg er det særlig få stillinger i Nord- og Midt-Norge i forhold til Sør-Norge.

Digitale konsultasjoner har etter Korona-pandemien kommet for å bli, og kan være en løsning på et problem der ernæringsbehandling ikke når ut i hele vårt langstrakte land. Kostholdsendring.no vil bidra med nettopp dette; å øke tilgangen på autorisert ernæringskompetanse og trygg veiledning i hele Norge gjennom konsultasjoner online.

Det er langt ifra alle kommuner som oppfyller behovet om 1 klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 innbygger, og ernæringskompetansen sentreres gjerne rundt de større byene i landet. I tillegg er det særlig få stillinger i Nord- og Midt-Norge i forhold til Sør-Norge.

Digitale konsultasjoner har etter Korona-pandemien kommet for å bli, og kan være en løsning på et problem der ernæringsbehandling ikke når ut i hele vårt langstrakte land. Kostholdsendring.no vil bidra med nettopp dette; å øke tilgangen på autorisert ernæringskompetanse og trygg veiledning i hele Norge gjennom konsultasjoner online.

Referanser:

 

 • Unik sammensetning av helsetjenester.
 • Sentralt plassert på Tangen Nærsenter.
 • Vi hjelper deg videre.

Utvalgte artikler

Lavkarbo for vektnedgang?
Klinisk ernæringsfysiolog

Og hvorfor leve etter en rekke restriksjoner når man ikke må?
Er BMI et godt mål på overvekt?
Klinisk ernæringsfysiolog

Hensikten med BMI-skalaen er ikke å skape usikkerhet og klasseskiller.
Fedmekirurgi - opererer vi for mange?
Foredrag og artikkel
Klinisk ernæringsfysiolog

Fedmeepidemien er avhengig av dyktige kliniske ernæringsfysiologer for hjelp med varig vektnedgang – før man må operere.